ตารางสอนออนไลน์ครู

คำชี้แจง เริ่มทดลองเรียนออนไลน์ 1-30 มิถุนายน 2563

สอนออนไลน์ตามตารางออนไลน์สัปดาห์คี่
วันที่ 1 มิถุนายน – 5 มิถุนายน 2563
วันที่ 15 มิถุนายน – 19 มิถุนายน 2563

สอนออนไลน์ตามตารางออนไลน์สัปดาห์คู่
วันที่ 8 มิถุนายน – 12 มิถุนายน 2563
วันที่ 22 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2563