หน้าแรก

โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับเข้าสู่

เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ R.O. E-Learning

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โรงเรียนวัดราชโอรส จึงได้จัดทำเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ E-Learning ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง สามารถเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สะดวก เรียนได้ตามความถนัด และความสนใจ สามารถโต้ตอบกับผู้สอน แลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ได้ทุกที่ทุกเวลา

ห้องเรียนออนไลน์

E – learning of department

เว็บเรียนออนไลน์กลุ่มสาระ

รหัสคลาสรูม ระดับชั้น

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

Webmaster ครูพัชรพล ชลกาญจน์

โรงเรียนวัดราชโอรส

เลขที่ 4 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทร 02-415-0621

อีเมล์ rajaoros@ro.ac.th