หน้าแรก

โรงเรียนวัดราชโอรส ยินดีต้อนรับเข้าสู่

เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ E-Learning

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โรงเรียนวัดราชโอรส จึงได้จัดทำเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ E-Learning ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ตามความสะดวกและความพร้อมของนักเรียน โดยไม่บังคับ

ห้องเรียนออนไลน์

E – learning of department

เว็บเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้

รหัสคลาสรูม ระดับชั้น

จัดสร้าง By ครูพัชรพล ชลกาญจน์

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

โรงเรียนวัดราชโอรส

เลขที่ 4 ซอยเอกชัย 4 ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทร 02-415-0621

อีเมล์ rajaoros@ro.ac.th